flaga-wizy-na-białoruś

Wizy Na Białoruś dla obywateli Polski

Zapraszamy wszystkich którzy potrzebują wizy na Białoruś. Odwiedzenie rodziny, sprawy biznesowe czy w celach turystycznych.

Rodzaje wiz na Białoruś:

turystyczna, służbowa, tranzytowa, prywatna, dla kierowców

 

Czas oczekiwania na wizę:

Tryb normalny 6 dni roboczych

Tryb ekspresowy 48 godzin

 

Cena: – 375 PLN + koszty ubezpieczenia (wiza indywidualna jednokrotna krótkoterminowa)

 

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania każdego rodzaju wizy:

Paszport ważny minimum 3 miesiące z 2 wolnymi stronami obok siebie

Kwestionariusz wizowy  wypełniony on line  i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym

Jedna kolorowa  aktualna fotografia (inna niż w paszporcie)- powinna mieć wymiary 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień;  70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

Opłata konsularna wg tabeli

Polisa ubezpieczeniowa TU Europa

 

Dodatkowe dokumenty niezbędne do ubiegania się o konkretną wizę na Białoruś:

 Wiza turystyczna

Voucher ze strony białoruskiej potwierdzające opłatę oraz rezerwację min. 3 usług turystycznych, w tym rezerwację hotelu na czas całego pobytu na Białorusi.

 

Wiza służbowa ( wyłącznie dla obywateli UE ) :

 Jednokrotna i dwukrotna do 30 dni:

Podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym z dokładną nazwą , adresem i telefonem firmy na Białorusi

 Wielokrotna 3-miesięczna:

Oryginał zaświadczenia z firmy ( na papierze firmowym ) potwierdzający zatrudnienie danej osoby w  firmie, włącznie z podaniem stanowiska pracownika, wystawione przez osobę zarządzającą

Oryginał podania od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi

   Wielokrotna roczna:

Oryginał  podania od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi

Oryginał wypisu z tzw. państwowego  rejestru  osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś.W przypadku kopii musi być ona poświadczona notarialnie zgodnie z oryginałem (na każdej stronie)

Kopię umowy  pomiędzy polską i białoruską firmą poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej

Oryginał zaświadczenia z firmy ( w której osoba ubiegająca się o wizę pracuje ) na papierze firmowym potwierdzający zatrudnienie danej osoby w firmie, włącznie z podaniem stanowiska  pracownika, wystawione przez osobę zarządzającą firmą

 

Wiza tranzytowa:

Kopia wizy państwa docelowego ( jeśli wiza do kraju docelowego nie jest wymagana to ksero biletów potwierdzających wjazd i wyjazd)

Karta pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy – w przypadku przejazdu samochodem

Wizę tranzytową wydaje się na okres nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi

Wiza prywatna

 Jednokrotna do 30 dni:

Skan paszportu osoby zapraszającej na Białoruś

Zaznaczenie na wniosku  szczegółowych danych osoby zapraszającej – nazwisko, adres , telefon

 Jedno, dwukrotna  oraz wielokrotna do 3 miesięcy :

Oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony przez Urząd Obywatelstwa i Migracji Białorusi

 

Wizy dla kierowców

 Jedno i dwukrotna do 30 dni:

Kserokopia  licencji firmy zatrudniającej kierowcę

Podanie na papierze firmowym z prośbą o wystawienie wizy

Wielokrotna  trzymiesięczna  oraz roczna wiza na Białoruś:

Kserokopia  licencji firmy zatrudniającej kierowcę

Podanie na papierze firmowy z prośbą o wystawienie wizy

Zaświadczenie z ZMPD

Ksero RMUA z ostatnich 3 miesięcy

Oryginał prawa jazdy do wglądu w konsulacie, bądź  kopia poświadczona notarialnie

Wiza na Białoruś tranzytowa

Jednokrotna i dwukrotna do 30 dni:

Wiza państwa docelowego

Wielokrotna  trzymiesięczna  oraz roczna wizy na Białoruś:

Podanie na papierze firmowym z prośbą o wystawienie wizy

Wiza państwa docelowego